Biokull basert gjødselproduksjon i Austertana, Finnmark.

Vi planlegger oppstart sommeren 2024.Vi vil benytte sirkulærøkonomiske organiske avfallsprodukter blandet med biokull